דמות הערבי, מצרים וקשירת קשר

דמות הערבי, מצרים וקשירת קשר